Başlıksız Belge
   Kent Rehberi
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 195 ADA 2,3 VE 39 PARSELDE İMAR UYGULAMASI

 ASKI   İLAN TUTANAĞI

 

06.11.20220 tarih ve 52 sayılı meclis kararı ile onanıp kesinleşen Revizyon imar planına uygun olarak   Pafta  ;  G22d12b1d ,   Ada 195,     39,2,3  parsel sayılı taşınmazlarda yapılmak istenen imar uygulamasında Belediye encümenimizin 10.03.2021 tarih 9 sayılı kararı ile yetki verilen Harita kadastro mühendisi Burçin Tangürek uygulama dosyasını teslim etmiş ve uygulama dosyası incelenerek teknik yönden uygunluğu görülmüştür.

 

17.03.2021 tarih ve 12 sayılı karara istinaden;

 

3194 sayılı kanunun 18.maddesine göre hazırlanan Düzenleme Sınır Krokisi ,Parselasyon planı ,Ada dağıtım ,Hisse çözüm ve tahsis ,İmar parselleri yüzölçümü ve maliklerini gösterir Tescil Sayfası cetvellerinin aynı kanunun 19.maddesi gereğince bir 17.03.2021 tarihinde  bir ay süreyle askı ilanına çıkarılmıştır.

 

Adı geçen ilan 17.03.2021 tarihinde ilan edilmeye başlanmış olup işbu ilan tutanağı tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

 

 

 

 

                                                                                               

 
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye