Başlıksız Belge
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 ARSA SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Teşvikiye Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda nitelikleri belirtilen 3 adet taşınmazın ihale şartnamesindeki hükümlere uygun olarak, Belediye Meclisimizin 02.07.2021 tarih ve 33 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile satılması yönündeki talebi doğrultusunda; Belediye Encümeninin 28.07.2021 tarih ve 2021/45 sayılı kararıyla; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi hükmü uyarınca Açık Teklif Usulü ile 18.08.2021 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda taşınmaz mal satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda ek de yer almaktadır.

 
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye