Başlıksız Belge
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Gündemi

 2021 EKİM  AYI MECLİS GÜNDEMİ (01.10.2021)

GÜNDEM

1-Açılış,yoklama.

2-Saygı duruşu,İstiklal Marşı.

3-Bir önceki karar özetlerinin görüşülmesi.

4-Kapanış.

 2021 EYLÜL  AYI MECLİS GÜNDEMİ (03.09.2021)

GÜNDEM

1-Açılış,yoklama.

2-Saygı duruşu,İstiklal Marşı.

3-Bir önceki karar özetlerinin görüşülmesi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27.08.2021 tarih ve 5292 sayılı Ek Bütçe yapılması hakkında yazısının görüşülmesi.

5-Yazı işleri Müdürlüğü'nün 27.08.2021 tarih ve 5293 sayılı hibe araç kabulü hakkında yazısının görüşülmesi.

6-Kapanış.

 2021 OLAĞANÜSTÜ  MECLİS GÜNDEMİ(29.07.2021)

GÜNDEM

1-Açılış, Yoklama.

2-Saygı duruşu,istiklal marşı.

3-Belediyenizin Çevre ve Meydan Düzenlemesi İle Ticari İş yerlerinin Yapımı işi ile ilgili İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması ile ilgili görüşülmesi.

4-Teşvikiye Belediyesi Personel Limited Şirketi'nin 02.08.2021 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi temsilen katılacak temsilcinin seçilmesi hakkında görüşülmesi.

5-Kapanış. 

 2021 TEMMUZ  AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM

1-Açılış, yoklama. 

2-Saygı duruşu, İstiklal Marşı.

3-Bir önceki karar özetlerinin görüşülmesi.

4-Beldemizde kurulan pazar yeri ücretinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

5-Fen İşleri Müdürlüğü'nün 25.06.2021 tarih ve 5074 sayılı Taşınmaz satış kararı yazısının görüşülmesi.

6-Marifet Belgelendirme Eğitim Ltd Şirketinin Sınav ve Belgelendirme ücretlerinin karşılanmasına ilişkin iş sözleşmesi hakkında görüşülmesi.

7-280 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki eski Belediye Hizmet Binasının altında bulunan Belediyemize ait dükkanların yıkımından dolayı kıracımız olan dükkan işletmecilerimizden 2021 yılının kira ücretlerinin tahsil edilip edilmemesi ile ilgili görüşülmesi.

8-Kapanış

2021 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 GÜNDEM

1-Açılış,yoklama.

2-Saygı duruşu,İstiklal Marşı.

3-Bir önceki karar özetlerinin görüşülmesi.

4-Kapanış.  

2021 MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM

1-Açılış, yoklama.

2-Saygı duruşu, İstiklal Marşı.

3-Bir önceki karar özetlerinin görüşülmesi.

4-2021 yılı Kesin hesaplarının görüşülmesi.

5-08.01.2021 tarih ve 10 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Avrupa birliği projeleri kapsamında Erasmus+Leonardo Davinci programı mesleki eğitim ve istihdam projesinin iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

6-Kapanış.

2021 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM

1-Açılış, yoklama.

2-Saygı duruşu, İstiklal Marşı.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “İlk mahalli seçimlere kadar görev yapacak Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili seçimi’’ ile ilgili teklifi.

3.    Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “İlk mahalli seçimlere kadar görev yapacak iki asil iki yedek Meclis Kâtip Üye seçimi’’ ile ilgili teklifi.

4.    Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “Teşvikiye Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev alacak 2 Meclis Üyesinin seçilmesi’’ ile ilgili teklifi.

5.    Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ile ilgili teklifi.

6.    Fen İşleri Amirliği’nin “İmar Uygulaması Talebi’’ ile ilgili yazısı.

2021 MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM

1-Açılış, yoklama.

2-Saygı duruşu, İstiklal Marşı.

3-01.02.2021 tarihli su kaynaklarının kullanılması ile ilgili Ercan GÜRER'e ait dilekçe hakkında görüşülmesi.

4-24.02.2021 tarihli S.S. Teşvikiye Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yer talebi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.

5-Kapanış.

2021 ŞUBAT  AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM

1-Açılış, yoklama.

2-Saygı duruşu, İstiklal Marşı.

3-Bir önceki karar özetlerinin görüşülmesi.

4-Belediyemize kısmi zamanlı sözleşmeli inşaat mühendisi alınması konusunun görüşülmesi.

5-Yazı işleri Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve 86 sayılı kadro iptal ve ihdası hakkında yazısının görüşülmesi.

6-Fen işleri Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve 88 sayılı Belediye Hissesinin ihdasen satışı hakkında yazısının görüşülmesi.

7-Fen işleri Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve 96 sayılı Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında yazısının görüşülmesi.

8-Bir önceki Meclis toplantısında karar alınamayıp ertelenen Sibel KORKMAZ'a ait dilekçe hakkında görüşülmesi.

9-Kapanış.

2021 OCAK  AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM

1-Açılış,yoklama.

2-Saygı duruşu,İstiklal Marşı.

3-Bir önceki karar özetlerinin görüşülmesi.

4-2021 Yılı içinde Meclis toplantı gün ve saatleri ile Meclis tatil ayının belirlenmesi. 

5-2021 Yılı Belediye Meclis Üyeleri ve Komisyon Üyeleri Aylık Huzur Hakkı Ödeneği.

6-Zabıta Memurlarına verilecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.  

7-Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar Halil ÇOKÇALIŞKAN sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

8-Tam Zamanlı Sözleşmeli Gıda Mühendisi Sinan ŞEKER sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

9-Tam Zamanlı Sözleşmeli İnşaat Teknikeri Yunus YAŞA sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

10-Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcı Sergen MADEN sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

11- Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcı Melek İNTEPE sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

12-Belediyemizde Fen işlerinde çalıştırılmak üzere 1 adet geçici işçi (inşaat mühendisi)alınması konusunun görüşülmesi.

13-Avrupa Birliği projeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim projesi hakkında görüşülmesi.

14-Zabıta Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve 1 sayılı İl Hayvanları Koruma Kurulu kararları hakkında yazısının görüşülmesi.

15-Bir önceki Meclis toplantımızda karar alınamayıp ertelenen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 100 sayılı Sibel KORKMAZ'a ait dilekçesi hakkındaki yazısının görüşülmesi.

16-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünün 16.08.2016-27.11.2020 tarihleri arasındaki Belediyemizin genel iş ve işlemlerin denetimi ile ilgii raporu hakkında görüşülmesi.

17-Kapanış.

2020 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış, Yoklama,

2-Saygı duruşu, İstiklal Marşı,

3-Karar özetlerinin görüşülmesi,

4-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 100 sayılı Sibel KORKMAZ'a ait dilekçesi hk. yazısının görüşülmesi.

5-Kapanış.

 
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye